Algemene voorwaarden


Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een behandeling met ons maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zullen wij u kort een aantal vragen stellen, ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen wij gezamenlijk een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is. Deze zullen wij in uw dossier vastleggen.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Wij houden ons aan de privacywetgeving.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg dezen dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandel-periode.
 • BodySsage & More zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal ook nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • BodySsage & More onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Triggerpoint-therapie, Voetreflex-therapie, en DMT Massage en ontspanningsmassage.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van BodySsage & More en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. BodySsage & More is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • BodySsage & More is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk/behandellocatie.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Aangezien wij een beperkt aantal plekken per dag hebben, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, worden wij met een probleem opgezadeld.  Vaak is het dan te laat om iemand van onze reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten komen.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij BodySsage & More en wij verwachten dat ook van u.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt er verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot ons assortiment. Het vragen hiernaar wordt ook niet op prijs gesteld.
 • BodySsage & More behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als voor ons en is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
 • Neemt u alstublieft 2 grote badhanddoeken mee naar de praktijk.
 • Voor massageolie wordt gezorgd.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage. Voor het opstellen van een factuur, wordt er BTW in rekening gebracht bovenop het bedrag van de massage.
 • Reeds voldane bedragen/facturen en getekende contracten kunnen bij onvoorziene zaken / overmacht / onmacht, niet worden gerestitueerd. In overleg kunnen wij samen tot een oplossing komen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.